Σελίδα:1 από 1
bFlex Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Υπηρεσίες Ενοικίασεις Ποδηλάτων

Αθήνα,11741

Βεϊκου 94-96

ΑΦΜ: 801403704

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109222195

ΔΟΥ: Α Αθηνών

ΓΕΜΗ: 156080703000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών283 20/04/2023 17:49

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

993433Additional Service E-Bike (rent) item_type:

rented

subscription_data:

{"subscription_period_interval":1,"subscription_period":"monthly","subscription_length":24}

2ΤΕΜΑΧΙΑ5.6524.00%11.2914.00
992133Phone Holder (rent) item_type:

rented

subscription_data:

{"subscription_period_interval":1,"subscription_period":"monthly","subscription_length":24}

1ΤΕΜΑΧΙΑ1.6124.00%1.612.00
990699E-Bike - E-Bike (monthly) (rent) E-Bike:

E-Bike (monthly)

item_type:

rented

subscription_data:

{"subscription_period_interval":1,"subscription_period":"monthly","subscription_length":24}

2ΤΕΜΑΧΙΑ46.7824.00%93.55116.00
EAVersandkostenfrei1ΤΕΜΑΧΙΑ7.2624.00%7.269.00