Σελίδα:1 από 1
bFlex Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Υπηρεσίες Ενοικίασεις Ποδηλάτων

Αθήνα,11741

Βεϊκου 94-96

ΑΦΜ: 801403704

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109222195

ΔΟΥ: Α Αθηνών

ΓΕΜΗ: 156080703000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών312 27/04/2023 09:45

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

990559Additional Service E-Folding (rent) item_type:

rented

subscription_data:

{"subscription_period_interval":1,"subscription_period":"monthly","subscription_length":24}

1ΤΕΜΑΧΙΑ5.6524.00%5.657.01
990683E Folding-Bike - (monthly) (rent) E Folding-Bike:

(monthly)

item_type:

rented

subscription_data:

{"subscription_period_interval":1,"subscription_period":"monthly","subscription_length":24}

1ΤΕΜΑΧΙΑ39.5224.00%39.5249.00
EAVersandkostenfrei1ΤΕΜΑΧΙΑ7.2624.00%7.269.00