Σελίδα:1 από 1
bFlex Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Υπηρεσίες Ενοικίασεις Ποδηλάτων

Αθήνα,11741

Βεϊκου 94-96

ΑΦΜ: 801403704

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109222195

ΔΟΥ: Α Αθηνών

ΓΕΜΗ: 156080703000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών344 05/05/2023 08:32

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

990558Additional Service City Bicycle (rent) item_type:

rented

subscription_data:

{"subscription_period_interval":1,"subscription_period":"monthly","subscription_length":24}

1ΤΕΜΑΧΙΑ3.2324.00%3.234.01
992120Helmet (rent) item_type:

rented

subscription_data:

{"subscription_period_interval":1,"subscription_period":"monthly","subscription_length":24}

1ΤΕΜΑΧΙΑ3.2324.00%3.234.01
990690City Bicycle - (monthly) (rent) City Bicycle:

(monthly)

item_type:

rented

subscription_data:

{"subscription_period_interval":1,"subscription_period":"monthly","subscription_length":24}

1ΤΕΜΑΧΙΑ11.6924.00%11.6914.50
EAVersandkostenfrei1ΤΕΜΑΧΙΑ7.2624.00%7.269.00