Πολιτική απορρήτου

Η Εταιρεία με το επωνυμία “FlexThis ΙΚΕ” και με διακριτικό τίτλο “FlexThis” με  έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Βείκου αρ 94-96,  νόμιμα εκπροσωπούμενη, με ΑΦΜ 802391110 με Τηλέφωνο επικοινωνίας +302109222195, Ηλεκτρονική διεύθυνση “www.bflex.io”  e-mail info@bflex.io  σε συμμόρφωση με  το εθνικό και κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως αυτό ισχύει κάθε φορά ,  επεξεργάστηκε την παρούσα Πολιτική απορρήτου και παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων του ως υποκείμενο της παρούσας επεξεργασίας.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης αυτού του ιστότοπου πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής απορρήτου πριν χρησιμοποιήσει τον παρόντα ιστότοπο. Εάν κάποιος χρήστης ή επισκέπτης δεν συμφωνεί με αυτό, θα πρέπει να απέχει από τη χρήση και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση εννοείται ότι ο επισκέπτης ή χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ακόλουθη πολιτική απορρήτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Υπεύθυνος προστασίας Δεδομένων (DPO)  

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος  της εταιρείας Robbert van der Meer  με  τηλέφωνο επικοινωνίας +302109222195, e-mail info@bflex.io και είναι υπεύθυνος για τη επεξεργασία, συλλογή, αρχειοθέτηση και γενικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστότοπου, καθώς αυτά συλλέγονται και αρχειοθετούνται μέσω αυτού, μέσω του γραφείου της εταιρείας “FlexThis καθώς και αυτών που συνδέονται με τον ιστότοπο των σελίδων μέσω του κοινωνικού δικτύου (εφεξής καλούμενες ως «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «δικοί μας).

 

Σκοπός  της επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του ιστότοπου ή / και των σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται μόνο και αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς, πάντα με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής  παροχής υπηρεσιών και είναι:

 1. Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της εταιρείας που παρέχονται και, ειδικά, την παροχή εξατομικευμένων και ενημερωμένων πληροφοριών που αντιστοιχούν στις ανάγκες των πελατών της εταιρείας.

2.Κατάρτιση, εγκατάσταση και διαχείριση συμφωνιών σε ένα στάδιο προ-σύμβασης (για παράδειγμα: τηλεφωνικές επικοινωνίες ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στο στάδιο συμφωνίας (π.χ. συμφωνίες, τιμολόγια, πληρωμές) και στάδιο μετά τη συμφωνία.

 1. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους χρήστες / επισκέπτες και τους πελάτες της εταιρείας
 2. Δασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ιστότοπου και η παροχή νέων ή η βελτίωση των ήδη προσφερόμενων υπηρεσιών στον ιστότοπο

5.Απάντηση οποιωνδήποτε πιθανών ερωτήσεων αιτημάτων που υποβάλλονται από τον επισκέπτη/χρήστη μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bflex.io “.

6.Η αλληλογραφία των ειδοποιήσεων, τις οποίες ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει και αφορά αιτήσεις που αποθηκεύει και τον ενδιαφέρουν. Τα στοιχεία που διατηρούμε για τα ερευνητικά αντικείμενα που καταχωρήθηκαν είναι τα φίλτρα που έχει επιλέξει ο χρήστης. Οποιαδήποτε αλλαγή συχνότητας, η διακοπή ή και η διαγραφή οποιωνδήποτε σχετικών ειδοποιήσεων είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή.

7.Η αλληλογραφία των ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τα οποία προσφέρονται μέσω του ιστότοπου ή σχετικά με οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες που προσφέρονται ή οποιεσδήποτε ειδικές προσφορές. Η διακοπή αυτής της αλληλογραφίας είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή.

8.Η επιβεβαίωση και αναγνώριση του πελάτη σε κάθε περίπτωση που απαιτείται.

9.Η έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών σε σχέση με τις εσωτερικές μελέτες για το μάρκετινγκ και τα δημογραφικά στοιχεία. Αυτό συμβαίνει μαζί με τα μη προσωπικά δεδομένα για την ανάλυση και την παρατήρηση του προφίλ των καταναλωτών, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να ενδιαφέρει τους πελάτες μας.

10.Η Συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νομικές της υποχρεώσεις.

11.Η Συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, για παράδειγμα τη φορολογική νομοθεσία.

 

Νομική βάση επεξεργασίας

Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα είτε από τον ίδιο τον χρήστη (είτε ως “το υποκείμενο των δεδομένων”) μέσω του γραφείου ή του χώρου ή των σελίδων του κοινωνικού δικτύου της εταιρείας ή μέσω της ίδιας της εταιρείας, κυρίως μέσω της χρήσης των cookies. Συγκεκριμένα, η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η κατάθεση, η διαγραφή, η καταστροφή οποιουδήποτε άλλου είδους επεξεργασίας βασίζεται σε: α) την απόδοση (κατάρτιση, λειτουργία, διάλυση) της συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη και τη λήψη μέτρων πριν από την κατάρτιση της συμφωνίας β) την προστασία των νομικών συμφερόντων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των επιχειρηματικών της στόχων σε ένα στάδιο προ-σύμβασης, σε αντιστοίχηση με την απαιτούμενη επικοινωνία για τη διεύρυνση της δυνατότητας της συναλλαγής , αλλά και  στο στάδιο μετά τη συμφωνία, καθώς και τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προέρχονται από το νομικό κανονιστικό και εποπτευόμενο πλαίσιο (π.χ. φορολογική νομοθεσία), καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών (δημόσια, εποπτεία, ανεξάρτητες, εισαγγελέα  κλπ. ) ή δικαστήρια (τακτική ή διαιτησία), δ) στην εκπλήρωση από την εταιρεία των καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και ε) στην προηγούμενη απόλυτη συγκατάθεση του επισκέπτη / χρήστη,  σε περίπτωση που η επεξεργασία δεν βασίζεται σε καμία από τις παραπάνω δηλωμένες νομικές βάσεις επεξεργασίας.

Υπάρχουν περιπτώσεις, ενδεικτικά, επικοινωνία, διαφήμιση, προώθηση της έρευνας, οι οποίες μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτα πρόσωπα , όπως οι τρίτες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες εμφανίζονται στο διαδίκτυο μέσω των αναδυόμενων παραθύρων, οι οποίες, λόγω αυτής της αιτίας θα γίνουν υπεύθυνες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Εκείνοι που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα γνωρίζουν τα δεδομένα που αφορούν τον χρήστη, ώστε να μπορούν να απαντήσουν στις αιτήσεις του για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί ειδικά από τον χρήστη να δώσει την υποχρεωτική ειδική και απόλυτη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία και την επικοινωνία αυτών των δεδομένων, επιλέγοντας ένα ειδικό κουτί με την ένδειξη “Αποδέχομαι”.

 

Κατηγορίες & Πηγή Δεδομένων

 Η εταιρεία επιλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

-Δεδομένα γα συναλλαγές σε προσυμβατικό, συμβατικό και μετασυμβατικό στάδιο: Όνομα και επίθετο, ηλικία χώρα κατοικίας και διεύθυνση κατοικίας , ΑΦΜ και ΔΟΥ , δελτίο ταυτότητας, δίπλωμα οδήγησης, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, χώρα γέννησης, οικογενειακές συνθήκες (π.χ. οικογενειακή κατάσταση και αριθμός εξαρτημένων προσώπων) χρηματοοικονομικές και φορολογικές πληροφορίες (π.χ. πιστοποιητικά εσόδων, E1, E9), πρόσβαση σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνιών, ασφάλειες κατοικιών και αυτοκινήτων

– Δοθέντα δεδομένα σχετικά με τις πληρωμές: αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτικών καρτών.

– Δοθέντα δεδομένα  κατόπιν υποβολής μιας ερώτησης ή εμφάνισης ενδιαφέροντος για επικοινωνία με την εταιρεία από τον επισκέπτη / χρήστη: όνομα / επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Θα χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις πληροφορίες μόνο για να δώσουμε απαντήσεις σε σχέση με την ερώτησή σας ή για να επικοινωνήσετε μαζί σας.

– Δοθέντα δεδομένα για την αποστολή κοινοποιήσεων κατόπιν εγγραφής του επισκέπτη / χρήστη στο ενημερωτικό δελτίο και τις σχετικές πληροφορίες που ίσως τον ενδιαφέρουν κατόπιν καταχωρημένου αιτήματος στη σχετική περιοχή του Διαδικτύου: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω του ενημερωτικού δελτίου, ενώ η σχετική συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή και με οποιοδήποτε μέσο.

-Δεδομένα που χορηγήθηκαν από τον ίδιο το χρήστη μέσω των σελίδων της εταιρείας σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να λάβουν πληροφορίες όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τις οικονομικές προσφορές που προσφέρει η εταιρεία μας.

-Δεδομένα που έχουν ήδη δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  που τηρεί η εταιρεία υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως δοθεί άδεια συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

-Δεδομένα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις που μας βοηθούν να προτείνουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες στον πελάτη ή στον επισκέπτη / χρήστη που μπορεί να τον ενδιαφέρει.

-Δοθέντα δεδομένα για την έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών μας.

 -Δοθέντα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies στο πρόγραμμα του επισκέπτη / χρήστη που προέρχονται από αυτό. Μάθετε περισσότερα σχετικά με cookies στη διεύθυνση www.dpa.gr.

-Δεδομένα από τις ανταλλαγές του επισκέπτη / χρήστη είτε μέσω της φυσικής περιοχής της εταιρείας είτε μέσω του διαδικτύου: Ενδεικτικά λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό της συνεργασίας με την εταιρεία.

 

Αποδέκτες των δεδομένων

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες, θα διατηρούμε μονάχα υπό την κατοχή εξουσιοδοτημένων  υπαλλήλων της εταιρείας που περιορίζονται στις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας και, ανάλογα με την περίπτωση, σε μέλη της διοίκησης της εταιρείας ή στις θυγατρικές εταιρείες της, πάντα απολύτως εμπιστευτικά. Ωστόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γίνουν γνωστά στις δημόσιες αρχές προκειμένου η εταιρεία να μπορεί να συμμορφωθεί με τις νομικές και φορολογικές της υποχρεώσεις, αλλά και ενώπιον των  δικαστηρίων προκειμένου να ασκήσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της Εταιρείας.

Επιπλέον, για την εκπλήρωση των στόχων της και για την παροχή υπηρεσιών που σας προσφέρονται, είναι δυνατή η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλες, τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν σύμφωνα με τις παραγγελίες μας (καθώς εκτελούν την επεξεργασία) με σκοπό την παροχή σε εσάς της καλύτερης εξυπηρέτησης (καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες, τεχνικούς, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και συντήρηση του ιστότοπου, δικηγόροι, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες, επικοινωνία και μαρκετιν, εταιρείες που παρέχουν λογιστικές, συμβουλευτικές και ελέγχουσες υπηρεσίες κλπ.)

Οι επεξεργαστές έχουν πιστοποιήσει εγγράφως την εταιρεία ότι εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων της Εταιρείας και, γενικά, συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο, που υφίστανται ανά πάσα στιγμή, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχουν επίσης δεσμευτεί ότι δεν θα στείλουν δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς την άδεια της εταιρείας. Τέλος, έχουν αναλάβει την υποχρέωση να υποστηρίξουν την Εταιρεία σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων του προσωπικού της: την πρόσβαση ενημέρωση , ολοκλήρωση ή / και η διόρθωση, τη φορητότητα, τον περιορισμό της επεξεργασίας, το υποκείμενο, την απόσυρση της συγκατάθεσης και τη διαγραφή / το δικαίωμα να ξεχαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα σε οντότητες που εξυπηρετούν την εταιρεία και διατηρούνται στην ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι κανένας τρίτος δεν μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν τον δοθεί ειδική εντολή.

 

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο της ιστοσελίδας μας θα αποθηκευτούν στην Ελλάδα. Είναι πιθανό η εταιρεία να μπορεί να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες ή / και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς. Όταν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα στους παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, είμαστε υποχρεωμένοι  να προστατεύουμε   τα προσωπικά δεδομένα, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει και, μόνο μετά τη σαφή εντολή του υποκειμένου για την οριστική μεταφορά, ακολουθώντας πλήρεις και σαφείς πληροφορίες, ότι οι προϋποθέσεις της παρούσας νομοθεσίας θα εξασφαλιστούν σε επαρκές επίπεδο προστασίας.

Σε περίπτωση συγχώνευσης ή / και εξαγοράς της εταιρείας τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του διαδικτύου είναι δυνατόν να γίνουν γνωστά στους αντίστοιχους τρίτους μετά από σαφείς προηγούμενες πληροφορίες.

 

Περίοδος αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων διατηρούνται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και, εν πάση περιπτώσει, για περίοδο πέντε ετών από την καταγγελία της σχέσης της συμφωνίας με οποιονδήποτε τρόπο, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

Όταν η επεξεργασία  πραγματοποιείται με βάση την εκτέλεση της συμφωνίας ή / και της λήψης μέτρων προ-συμφωνίας με σκοπό την εκτέλεση της συμφωνίας, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση, εκτέλεση, υποστήριξη ή αντίρρηση των νόμιμων δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη συμφωνία έως ότου καταργηθούν νομίμως. Είναι πιθανό τα στοιχεία αυτά να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των νομικών και συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας (όπως οι δικαστικές δράσεις, η φορολογική νομοθεσία).

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τους πελάτες και στο βαθμό που η διάθεση των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Αυτό μπορεί να ισχύσει οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει το νομικό καθεστώς της επεξεργασίας, η οποία βασίστηκε στη συγκατάθεσή αυτή,  κατά το χρόνο που προηγήθηκε της  ανάκλησης.

Σε περίπτωση που η συγκατάθεση έχει δοθεί για την αποστολή ενημερωτικής έκθεσης (ενημερωτικό δελτίο) αυτό διατηρείται για το χρονικό διάστημα για το οποίο το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται από την Εταιρεία και, εν πάση περιπτώσει, όχι περισσότερο από έξι (6) μήνες από τον τερματισμό της  μεταφοράς του.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τη λειτουργία της συμβατικής σχέσης, η οποία συμπληρώνει τον φάκελο των πελατών, διατηρούνται  από την εταιρεία εν μέρει σε ψηφιακή μορφή. Στο τέλος των χρονικών περιόδων που αναφέρονται παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.

 

Ποια διαδικασία ακολουθείται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία δίνει βασική προτεραιότητα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με το θέμα των δεδομένων. Για το λόγο αυτό λαμβάνει  όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες και προηγμένες μεθόδους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Η ασφάλεια του δικτυακού τόπου επιτυγχάνεται μέσω της κρυπτογραφίας, όπως η χρήση του SSL (Secure Sockets Layer) για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών (όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) κατά την περίοδο που μεταφέρθηκαν τα δεδομένα στο Διαδίκτυο. Αυτό αναγνωρίζεται μέσω της κλειδαριάς που εμφανίζεται στο πρόγραμμα της αναζήτησής σας σε περίπτωση σύνδεσης SSL.

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται βασικά σε ψηφιακή μορφή. Ενδεχομένως διατηρούμε τα έγγραφα σε έναν φυσικό φάκελο, τα οποία έγγραφα περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο (φορολογικά στοιχεία, συμβάσεις, πρωτότυπες δηλώσεις απόσυρσης κλπ.) λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Τα υπό αμφισβήτηση μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα των χρηστών / υποκειμένων των δεδομένων 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης και να ενημερώνεται σχετικά με πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν κάποιον και εφόσον αυτό συμβαίνει μέσω της επεξεργασίας από την Εταιρεία, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συγκεκριμένη επεξεργασία, τους στόχους και τις νομικές βάσεις της, τις κατηγορίες των δεδομένων, τους αποδέκτες, τις κατηγορίες των αποδεκτών, τη χρονική περίοδος της αρχειοθέτησης, τα δικαιώματα και τις αρχές της επεξεργασίας.
 2. Δικαίωμα συμπλήρωσης ή / και η διόρθωση των προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι ελλιπή ή εσφαλμένα αντίστοιχα.
 3. Δικαίωμα φορητότητας, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ζητήσει και να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν σε αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσουν τη μεταφορά τους σε άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή του και πραγματοποιείται μέσω αυτόματου μέσου.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, εφόσον η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή δεν υπάρχει πλέον σκοπός για την επεξεργασία αυτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει νομικός λόγος για τη διατήρησή του.
 5. Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εάν δεν υπάρχουν άλλοι πιεστικοί και νομικοί λόγοι που επιβάλλουν και νομικά και επικρατούν των δικαιωμάτων του. Επιπλέον, χορηγείται το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφημιστικούς λόγους.
 6. Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα, εφόσον δεν είναι πλέον αναγκαία για τους λόγους επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω ή το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του σε περίπτωση που είναι η μοναδική νομική βάση για αυτό και σε επιφύλαξη των υποχρεώσεών του και των νομικών δικαιωμάτων του Διαδικτύου για τη διατήρησή τους βάσει της νομοθεσίας και των κανονιστικών εντολών ως ισχύουν.
 7. Δικαίωμα διαγραφής / δικαίωμα να ξεχαστούν τα προσωπικά δεδομένα εάν δεν είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς της συνεργασίας που προαναφέρθηκε, ή το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί την ανάκληση της συγκατάθεσής του σε περίπτωση που είναι η μόνη νομική βάση, με επιφύλαξη όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα νόμιμα δικαιώματα της αναφερόμενης και τη διατήρησή τους με βάση τη νομοθεσία και τις ρυθμιστικές εντολές, που ισχύουν ανά πάσα στιγμή.
 8. Δικαίωμα παραπόνου στην κατάλληλη εποπτική αρχή προστασίας των δεδομένων, εάν το υποκείμενο των δεδομένω θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου παραβιάζει το εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων. Η αρμόδια εποπτική στην Ελλάδα είναι η αρχή της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3 Αθήνα Τηλ. +30 2106475600 e-mail contact@dpa.gr, web: www.dpa.gr).

 

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων

 Τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν γραπτώς στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, Βείκου 94-96 ή τηλεφωνικά στο +302109222195,  μέσω ψηφιακών μέσων στην ηλεκτρονική διεύθυνση “www.bflex.io” και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@bflex.gr .

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ανταποκριθεί αμέσως χωρίς καμία καθυστέρηση στο αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών και μόνο σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, η εταιρεία θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με την απαραίτητη επέκταση της προθεσμίας που δόθηκε παραπάνω, η οποία δεν θα υπερβεί τις επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

Εντούτοις, εάν τα αιτήματα είναι προφανώς αβάσιμα ή είναι αδικαιολόγητα, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου ποσού, λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος για την παροχή πληροφοριών ή για την υλοποίηση της απαιτούμενης δραστηριότητας ή να αρνηθεί να προχωρήσει περαιτέρω το αίτημα.

 

Παροχή πληροφοριών  για πιθανές αλλαγές της παρούσας πολιτικής

Η πολιτική απορρήτου είναι δυνατό να τροποποιηθεί σε συγκεκριμένους  χρόνους, όταν θεωρείται απαραίτητο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική απορρήτου ή στον τρόπο που το Διαδίκτυο χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα, θα δημοσιευθεί σε μια προφανή θέση του δικτυακού τόπου πριν από την εφαρμογή των αλλαγών και το υποκείμενο των δεδομένων θα ενημερωθεί με οποιονδήποτε διαθέσιμο τρόπο .

 

Σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε να διαβάζετε την παρούσα πολιτική σε δεδομένες στιγμές, ώστε να γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται τα δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου δημοσιεύθηκε στις 29/11/2021.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αναφορικά με οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δεδομένα σας, την άσκηση των δικαιωμάτων σας και, γενικά, την πολιτική απορρήτου, μπορείτε να καλέσετε το +302109222195 ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: info@bflex.gr.