Προοίμιο

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με άλλα λόγια οι κανόνες, για την αγορά αγαθών ή τη χρήση των υπηρεσιών των Παρόχων / Συνεργατών της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.bflex.io (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος») από την εταιρεία FlexThis IKE (εφ’ εξής «Εταιρεία» ή «FlexThis») με ΑΦΜ 802391110.

Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας, δεν είναι προϊόντα της Εταιρείας αλλά προϊόντα των συμβεβλημένων με την Εταιρεία Συνεργατών (Πάροχος), οι οποίοι και επιθυμούν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσω της Ιστοσελίδας, και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για αυτά.

 1. Παραγγελία

Η υποβολή της παραγγελίας του προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στη τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, η οποία περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούται ο Χρήστης. Η σύμβαση πώλησης θεωρείται ότι έχει συναφθεί αφού ο Πάροχος διενεργήσει έλεγχο τιμής και διαθεσιμότητας των προϊόντων και ο Χρήστης λάβει μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει υποδείξει κατά την εγγραφή του, με το οποίο ο Πάροχος  θα αποδέχεται την πρόταση αγοράς του Χρήστη και το τίμημα του προιόντος ή την υπηρεσίας  εξοφληθεί.

Για να προβεί ένας Χρήστης σε παραγγελία προϊόντος μέσω της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να συνδεθεί  στο Λογαριασμό του ή να δημιουργήσει νέο Λογαριασμό. Επειτα  θα πρέπει να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί και να τα προσθέσει στο Καλάθι Αγορών του, όπου στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας και θα πρέπει να επιλέξει να ολοκληρώσει την αγορά. Πριν ολοκληρώσει οποιαδήποτε παραγγελία, ο Χρήστης οφείλει να σιγουρευτεί ότι τα προϊόντα τα οποία έχει τοποθετήσει στο Καλάθι Αγορών είναι αυτά που επιθυμεί να αγοράσει και στην ποσότητα και τις τιμές που επιθυμεί να τα προμηθευτεί και προέρχονται από Πάροχο από τον οποίο επιθυμεί να τα αγοράσει.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από τον Πάροχο μέσω της αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς τον Χρήστη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που ο Χρήστης έχει υποδείξει κατά την εγγραφή του. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής παραγγελίας.

 1. Τρόπος Πληρωμής

Η εξόφληση της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια είτε με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, είτε με αντικαταβολή (εξόφληση με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας).

Τρόπος – Χρόνος – Κόστος Αποστολής

Μετά την υποβολή και την επεξεργασία της παραγγελίας, το προϊόν αποστέλλεται στον Χρήστη με μέριμνα του Παρόχου. Το επιλεγμένο προϊόν θα βρίσκεται στον τόπο που έχει υποδείξει ο Χρήστης κατά την υποβολή της παραγγελίας και εντός του χρονικού διαστήματος που του γνωστοποιείται. Το σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης για κάθε παραγγελία, είτε θα συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία είτε θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο στον Χρήστη.

Ο χρόνος αποστολής ή παράδοσης  του προϊόντος εξαρτάται τόσο από τη διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος προϊόντος στις αποθήκες του Παρόχου όσο από την τυχόν ύπαρξη λόγων ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρονται η ύπαρξη κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες μεταφορών κλπ).

 1. Ακύρωση Παραγγελίας – Επιστροφή Προϊόντος

Ο Πάροχος και ο Χρήστης διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του μέσω του λογαριασμού του ή μέσω email με τον Πάροχο. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του συνόλου ή μέρους μίας παραγγελίας εφόσον υπάρξουν προβλήματα ή δυσλειτουργίες που κάνουν αδύνατη την παράδοση των προϊόντων αυτής. Ο Πάροχος εφόσον δεν μπορεί να ολοκληρώσει στο σύνολο της μια παραγγελία, ενημερώνει με γραπτή επικοινωνία τον Χρήστη για την αδυναμία που έχει προκύψει και παράλληλα επιστρέφει σε αυτόν το τίμημα για την παραγγελία αυτή, εφόσον αυτό έχει προκαταβληθεί.

Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας αλλά ο Χρήστης δεν έμεινε πλήρως ικανοποιημένος από την αγορά, έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς) κατά τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Στην περίπτωση επιστροφής οποιουδήποτε προϊόντος, τα μεταφορικά έξοδα και η διαδικασία επιστροφής καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον Πάροχο. Δεν καλύπτεται  το κόστος αντικαταβολής. Για παραγγελίες για την εξόφληση των οποίων έχει επιλεγεί η αντικαταβολή ως τρόπος πληρωμής, η επιστροφή του τιμήματος που κατέβαλε ο χρήστης για την εξόφληση της παραγγελίας διενεργείται με κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται επ' ονόματι του χρήστη. Στην περίπτωση που η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιηθεί κατ' επιλογή του χρήστη με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πέραν των Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Alpha bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, τα έξοδα της πληρώτριας τράπεζας βαρύνουν αποκλειστικά τον Πάροχο, ενώ ο χρήστης επιβαρύνεται με τα τραπεζικά έξοδα της παραλήπτριας τράπεζας. Σε περίπτωση που ο Πάροχος κρίνει, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, ότι Χρήστης ασκεί το δικαίωμα ακύρωσης καταχρηστικά ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, δικαιούται να επιβαρύνει τον Χρήστη με τα μεταφορικά έξοδα για κάθε συναλλαγή του, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Χρήστη για την επιβάρυνση αυτή ή να αποκλείσει την πρόσβαση του Χρήστη από τις υπηρεσίες της.

 1. Ευθυνες

Ο Πάροχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των υπηρεσιών και των προιόντων του και αναγνωρίζει ότι η ιστοσελίδα  δεν ασκεί έλεγχο και δεν εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και νομιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση και δε φέρει καμία ευθύνη

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης του παρόχου με το νομοθετικό πλέγμα για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση του με τη συγκατάθεση του πελάτη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους συμφωνούμενους σκοπούς της παρούσας, και προς συμμόρφωση του παρόχου με απαραίτητες έννομες υποχρεώσεις της, όπως η κατάρτιση της  σύμβασης και η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων των μερών. Πιθανή περαιτέρω χρήση – επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του πελάτη από τον πάροχο ενδέχεται να εξυπηρετεί σκοπούς προώθησης και διαφήμισης των υπηρεσιών του παρόχου, όπως, ενδεικτικά, η αποστολή διαφημίσεων μέσω e-mail, τηλεφωνικά, με sms, ή με την αποστολή εντύπων σε διεύθυνση του πελάτη, καθώς και «ανάλυσης πελατών» για σκοπούς συλλογικής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και κατηγοριοποίησης των πελατών για στοχευμένη γνωστοποίηση – αποστολή διαφημιστικού υλικού καθίσταται δυνατή και επιτρεπτή αποκλειστικά και μόνο υπό τον όρο της αποδοχής των παρόντων όρων από  τον πελάτη. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, να αιτείται τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να υποβάλει αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα στον πάροχο, ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη , να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να υποβάλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»), να υποβάλει αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, που τον αφορούν ή τον επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών ο πελάτης  θα πρέπει να επικοινωνήσεi με τον πάροχο  που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η οποία εν προκειμένω καλείται «υπεύθυνος επεξεργασίας» στο …………………

 Στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, ενδέχεται να συλλέξουμε και επεξεργαστούμε περαιτέρω τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τις λειτουργικότητες που χρησιμοποιεί ο κάθε πελάτης :

 • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο και εν γένει στοιχεία ταυτότητας, φωτογραφία, ημερομηνία γέννησης, e-mail, φύλο.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, λογαριασμοί σε social media
 • Στοιχεία παραγγελίας όπως αριθμός και ημερομηνία παραγγελίας, κατάσταση παράδοσης, ποσό παραγγελίας και μεταφορικών εξόδων, πληροφορίες που αφορούν τυχόν ακύρωση, αλλαγή ή επιστροφή παραγγελίας,
 • Στοιχεία πληρωμής όπως ΙΒΑΝ και ονοματεπώνυμο δικαιούχου τραπεζικού λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένου τυχόν σχετικού αποδεικτικού), ονοματεπώνυμο κατόχου, ημερομηνία λήξης και ψευδωνυμοποιημένος αριθμός τραπεζικής κάρτας (με τη μορφή 123456ΧΧΧΧΧ7899).
  Δεν έχουμε πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία της τραπεζικής σου κάρτας, καθώς εφαρμόζουμε τα ισχυρά πρότυπα ασφαλείας και κρυπτογράφησης.
 • Στοιχεία που λαμβάνουμε όταν αναρτάται κάποια αξιολόγηση προϊόντος ή υπηρεσίας όπως σχόλια, εικόνες σου, αξιολογήσεις προϊόντων και καταστημάτων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φωτογραφιών, αποδείξεων και αριθμού παραγγελίας που μας αποστέλλεις), έρευνες ικανοποίησης, ερωτήσεις και απαντήσεις σε αυτές, καθώς και παρατηρήσεις ή προτάσεις σου για να γινόμαστε καλύτεροι (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων κειμένου, ήχου ή/και βίντεο που μας αποστέλλεις).
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω εργαλείων όπως τα cookies και με χρήση του τοπικού χώρου αποθήκευσης, όπως τις αναζητήσεις σου στο FlexThis με τυχόν φίλτρα ή άλλες επιλογές ταξινόμησης/σύγκρισης, τα προϊόντα που προβάλλεις, τα στοιχεία των αγορών που πραγματοποιείς, τις αγορές που πραγματοποιείς στις ιστοσελίδες ορισμένων συνεργαζόμενων καταστημάτων, τεχνικά ζητήματα σφαλμάτων και ασφάλειας της πλοήγησης και των συναλλαγών, τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τον κατασκευαστή της συσκευής σου, τον τύπο του browser, τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος ή της εφαρμογής που χρησιμοποιείς, αναγνωριστικά διαφήμισης, καθώς και άλλες στατιστικές πληροφορίες γενικά για τους χρήστες μας.
 • Ηχογράφηση φωνής, σε περιορισμένες περιπτώσεις, όταν προηγείται επικοινωνία με το κέντρο εξυπηρέτησης.
 • Στοιχεία απόδειξης των συναλλαγών σου (αποδείξεων, πληρωμών, αποστολών, επιστροφών, ακυρώσεων, αποζημιώσεων κ.λπ.) που πραγματοποιείς μέσω της ιστοσελίδας, σε περιορισμένες περιπτώσεις υπόνοιας απάτης.

Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος από τη νομοθεσία να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την καταπολέμηση συγκεκριμένων περιστατικών που αφορούν ιδίως αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας/του app και που κρίνονται ύποπτα για απάτη, μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κλοπή τραπεζικής κάρτας κλπ.

 

 1. Τελικές Διατάξεις

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στην Ιστοσελίδα. Οι Χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εφόσον εξακολουθούν την χρήση των παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται, τεκμαίρεται αμαχήτως ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Εκτός των προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων και ως εκ τούτου φέρουν και τη σχετική ευθύνη, το υπόλοιπο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Παρόχου και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τους όρους χρήσης μη διστάσετε να αποστείλετε την ερώτησή σας στο info@bflex.io.