Προοίμιο

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με άλλα λόγια οι κανόνες, για τη χρήση και την περιήγηση στον ιστότοπό μας και οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.bflex.io (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος») από την εταιρεία FlexThis IKE (εφ’ εξής «Εταιρεία» ή «FlexThis») με ΑΦΜ 802391110. Ως Χρήστης/πελάτης του site μας νοείται ο εγγεγραμμένος ή μη αγοραστής των υπηρεσιών μας ενώ όποιος απλώς περιηγείται θεωρείται απλός επισκέπτης. Η περιήγηση και η γενική χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των όρων που ορίζονται στο παρόν. Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Επομένως, εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης όπως περιγράφονται στο παρόν, θα πρέπει να διακόψετε κάθε σχετική περιήγηση/χρήση/κράτηση.

 Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία.

Εάν γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης ή κάνετε μια κράτηση με αποτέλεσμα τη δημιουργία λογαριασμού, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης, της σύνδεσης και των στοιχείων του λογαριασμού σας. Θα είστε υπεύθυνοι για όλη τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας μας από εσάς, και για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και τα στοιχεία σύνδεσής σας (με ή χωρίς την άδειά σας). Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε πρέπει να είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Εάν κάποια από τα στοιχεία σας αλλάξει, πρέπει να τα ενημερώσετε αμέσως.

Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα FlexThis, στην εφαρμογή για κινητά ή tablet ή σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα της FlexThis, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους χρήσης. H Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της, κατά τη κρίση της, ανά πάσα στιγμή, να ενημερώνει και/ή να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

H Εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο και κυρίως λόγω τεχνικών δυσκολιών, καταστεί προσωρινά αδύνατη η πρόσβαση στον ιστότοπό μας και στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών μας, δεν θα φέρουμε ευθύνη σε καμία περίπτωση και δεν θα δικαιούστε αποζημίωση. Διατηρούμε, για λόγους που μπορεί να απαιτούνται από το νόμο, το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή/και να αποσύρουμε τις υπηρεσίες μας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας για να αναζητήσετε την καλύτερη λύση για αγορά, μίσθωση ή συνδρομή ποδηλάτων καθώς και για να κάνετε κράτηση κάποιας υπηρεσίας την οποία παρέχουμε απευθείας εμείς ή οι πάροχοί / συνεργάτες μας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας για να κάνετε οποιαδήποτε ψευδή, δόλια ή κερδοσκοπική κράτηση ή οποιαδήποτε κράτηση ενόψει της ζήτησης. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα καις την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των νόμων που ισχύουν για την εξαγωγή τεχνικών δεδομένων.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να επισκέπτεται μόνο φυσικά πρόσωπα και οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων.

Οι υπηρεσίες μας και συγκεκριμένα το σύστημα κρατήσεών μας απευθύνονται μόνο σε ενήλικες. Σε περίπτωση που ένας ανήλικος χωρίς επίβλεψη χρησιμοποιεί το σύστημα κρατήσεών μας, είναι ευθύνη του/της επιβλέποντος ενήλικα.

Το αντικείμενό μας.

       Ο ιστότοπός μας είναι μια μηχανή αναζήτησης υπηρεσιών οχημάτων,   ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να περιλαμβάνουν την μίσθωση, πώληση, συνδρομή χρήσης ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, την αγορά ενοικίαση εξοπλισμού ποδηλάτου, υπηρεσίες παράδοσης και αποστολής ποδηλάτων και την εν γένει παροχή υπηρεσιών επισκευής ποδηλάτων  ή μοτοποδηλάτων (π.χ.επισκευή ελαττωμάτων στο ποδήλατο που προκαλούνται από φθορά και κανονική χρήση του ποδηλάτου, παραδείγματα τέτοιων ελαττωμάτων περιλαμβάνουν ένα σκασμένο λάστιχο, μια σπασμένη αλυσίδα ή προστατευτικό αλυσίδας, μια σκισμένη σέλα και σπασμένος φωτισμός, αν είναι απαραίτητο, δωρεάν ανταλλαγή του ποδηλάτου εντός των ορίων της πόλης όπου λειτουργεί η Εταιρεία). Παρέχουμε υπηρεσίες κράτησης και συνδρομής ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων μέσω του δικού μας συστήματος αναζήτησης και κρατήσεων που κατέχουμε και διαχειριζόμαστε μέσω του ιστότοπού μας. Η υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία μας για τη παραγγελία, αγορά, κράτηση και συνδρομή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους προμηθευτές/παρόχους, την αποστολή των προτιμήσεων κράτησης του Χρήστη/Πελάτη (τύπος υπηρεσίας, τοποθεσία, ημερομηνία και ώρα κράτησης) στον συγκεκριμένο προμηθευτή/πάροχο και αποστολή πληροφορίες κράτησης στον Χρήστη/Πελάτη μέσω email. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και συνάπτετε συμφωνία παραγγελίας, κράτησης, αγοράς ή συνδρομής μαζί μας (εφεξής «Συμφωνία» ή «Κράτηση»). Η Συμφωνία συνάπτεται όταν (α) κάνετε κράτηση, πραγματοποιείται μίσθωση, αγορά ή συνδρομή για μια υπηρεσία στον Ιστότοπό μας και ταυτόχρονα (β) υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στο Paypal/τραπεζικό λογαριασμό/πιστωτική/χρεωστική κάρτα σας που έχετε δηλώσει να χρεωθεί ανάλογα και, επιπλέον (γ) επιλεγμένος προμηθευτής/ πάροχος εγκρίνει την υπηρεσία ή το προιόν που πρόκειται να προσφερθεί.

Ο Χρήστης/Πελάτης αναλαμβάνει να πληρώσει την Εταιρεία για την Υπηρεσία προκαταβολικά έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κράτηση. Η τιμή της υπηρεσίας αναγράφεται χωριστά στον Ιστότοπο και η κράτηση αποστέλλεται στον Χρήστη/Πελάτη μέσω email από την Εταιρεία με την ολοκλήρωση έγκυρης πληρωμής.

Στη συνέχεια, γίνεται αποδεκτό ότι ο Χρήστης/Πελάτης όταν εισάγει τα στοιχεία πληρωμής του (ή πραγματοποιεί πληρωμή μέσω PayPal) με τον κατάλληλο τρόπο με αποτέλεσμα να εγκριθεί η σχετική πληρωμή, εκφράζει ταυτόχρονα την επιθυμία του να συνάψει τη παραγγελία, συνδρομή, κράτηση και αγορά, η συμφωνία στη συνέχεια συνάπτεται και δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την αποστολή του  email επιβεβαίωσης στο email του Χρήστη/Πελάτη.

Ο Χρήστης/Πελάτης υποχρεούται να διαβάσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πριν από τη σύναψη της Συμφωνίας με την Εταιρεία μας στον Ιστότοπό μας και πριν από την πληρωμή. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email εάν χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινίσεις/πληροφορίες πριν αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Με την πληρωμή/και τις υπηρεσίες μας δεν έχετε δικαίωμα ανάκλησης ή ανατροπής της πληρωμής.


Σχέση με τους Παρόχους / Συνεργάτες

 Η Εταιρεία μας δεν παρέχει, δεν κατέχει, ούτε ελέγχει καμία από τις υπηρεσίες και προϊόντα στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του Ιστότοπού μας. Tα Προϊόντα ανήκουν, ελέγχονται ή διατίθενται από τρίτα μέρη (τους «Πάροχους»). Οι Πάροχοι είναι υπεύθυνοι για τα προϊόντα και την κατάστασή αυτών. Η αλληλεπίδραση ή συνεργασία σας με οποιονδήποτε πάροχο στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η FlexThis δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που o Πάροχος διαθέσει ελλαττωματικό προϊόν ή αυτό δεν πληροί τις προϋποθέσεις δεδομένου ότι η FlexThis δεν προβαίνει σε κανένα έλεγχο στα προϊόντα.

Η εμφάνιση στον ιστότοπό μας ενός προϊόντος ή ενός παρόχου δεν υπονοεί με κανέναν τρόπο ούτε υποδηλώνει ή συνιστά σύσταση ή διαφήμιση από την FlexThis αυτού του Προϊόντος ή του Παρόχου ή οποιαδήποτε χορηγία ή έγκριση της FlexThis από αυτόν τον Πάροχο, ή οποιαδήποτε σχέση μεταξύ αυτού του Παρόχου και της FlexThis. Εάν κάνετε μια κράτηση μέσω του Ιστότοπου μας για Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, αυτή η κράτηση πραγματοποιείται με τον Πάροχο που αναφέρεται στη σελίδα κράτησης και ο Ιστότοπός μας λειτουργεί μόνο ως μεσάζοντας.

Οι τιμές αλλάζουν συνεχώς και ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις (π.χ. χρεώσεις πληρωμής, χρεώσεις υπηρεσιών, τοπικοί φόροι και χρεώσεις). Η FlexThis δεν έχει καμία ανάμειξη στη δημιουργία της περιγραφής του Προϊόντος, στον καθορισμό της τιμής και τυχόν χρεώσεων ή στην παροχή των Προϊόντων που κάνετε κράτηση. Εάν έχετε οποιαδήποτε ζητήματα ή διαφωνίες με την κράτησή σας ή/και το προϊόν, συμφωνείτε να τα αντιμετωπίσετε και να τα επιλύσετε με τον πάροχο και όχι με εμάς.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τις υπηρεσίες μας συνολικά ή με κάποιο συγκεκριμένο πάροχο ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιασδήποτε δυνατότητας, βάσης δεδομένων ή περιεχομένου. Ενδέχεται επίσης να επιβάλουμε περιορισμούς σε ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε μέρη ή σε όλο το περιεχόμενό μας χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη.

Πληρωμές

Δεχόμαστε πληρωμή μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών και PayPal. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για τυχόν χρεώσεις που χρεώνει η τράπεζά σας.

Οι πληρωμές σε εμάς γίνονται πάντα σύμφωνα με τη νομισματική μονάδα που αναφέρεται στην προσφορά κράτησης. Οι πληρωμές στον πάροχο γίνονται στο τοπικό νόμισμα του σημείου παραλαβής και ενδέχεται να υπόκεινται σε σχετικές παραλλαγές. Εμείς, η εταιρεία, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιες αποκλίσεις λόγω μετατροπής νομισμάτων ή/και οποιασδήποτε ανεξάρτητης συμφωνίας τιμής μεταξύ του χρήστη/πελάτη και του προμηθευτή/παρόχου.

Ενδέχεται να ζητηθεί η έγκριση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας για προέγκριση, ειδικά σε περιπτώσεις ζητούμενων πρόσθετων χρεώσεων ή (επιστρεφόμενης) εγγύησης.

Σύμφωνα με τη συμφωνία μας με τον επιλεγμένο προμηθευτή/πάροχο, η ολοκλήρωση της κράτησής σας μαζί μας ολοκληρώνεται με την πληρωμή.

Λάβετε υπόψη ότι η πλήρης πληρωμή σας για τις υπηρεσίες μας και την υπηρεσία του προμηθευτή/παρόχου περιλαμβάνεται στην τελική προσφορά τιμής προς εσάς στον ιστότοπό μας και στην πληρωμή σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η κράτησή σας.

Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι και δεν θα επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό που καταβλήθηκε σε εμάς σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά):

Εάν δεν εμφανιστείτε για να παραλάβετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες  ή εμφανιστείτε αργά.

Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε το όχημα, ποδήλατο ή μοτοποδήλατο σε λιγότερες ημέρες από τις ημέρες που έχετε κάνει κράτηση μαζί μας ή λιγότερες μέρες από όταν λήγει η συνδρομή σας.

 Εάν εμφανιστείτε στο σημείο παραλαβής και φαίνεται ότι είστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών ή δεν διαθέτετε την απαραίτητη άδεια οδήγησης

 Εάν δεν μας ενημερώσετε αμέσως, εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα (ακόμα και το πιο μικρό) στο σημείο παραλαβής
 Εάν ο Πάροχος επιβάλλει χρεώσεις λόγω παραβίασης των κανόνων του Παρόχου

Εάν υπάρχει εύλογη καθυστέρηση στο σημείο παραλαβής.

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που εμφανίζεται μέσω αυτής της μηχανής κρατήσεων και του ποσού που χρεώνεται από την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα λόγω της χρησιμοποιούμενης ισοτιμίας συναλλαγής.

Η ευθύνη μας, εάν υπάρχει, περιορίζεται στο ποσό που καταβάλλεται σε εμάς.

Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά λόγω της χρήσης συνδέσμων τρίτων στον ιστότοπό μας ή για οποιαδήποτε απώλεια/ζημία λόγω της χρήσης σας κατά τη μεταφορά σε οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό/διαδικτυακό περιβάλλον εκτός από το δικό μας.

Εγγύηση

Για κάποια προιόντα ή υπηρεσίες θα κληθείτε να καταβάλλετε μια εγγύηση. Η εγγύηση αυτή εισπράττεται από την Εταιρεία και παραμένει στα χέρια της μέχρι να ολοκληρωθεί η υπηρεσία ή να επιστραφεί το προιόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης/ πελάτης έχει τηρήσει στο ακέραιο όλους τους όρους συναλλαγών, και επιστρέψει στο προιόν στην κατάσταση που το παρέλαβε, επιστρέφεται σε αυτόν το πλήρες ποσό της εγγύησης άτοκο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι  ο χρήστης/ πελάτης δεν έχει τηρήσει στο ακέραιο όλους τους όρους συναλλαγών ή δεν επιστρέψει το προιόν ή επιστρέψει το προιόν κατεστραμμένο ή ελλαττωματικό , τότε από το ποσό της εγγύησης παρακρατείται το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του προιόντος και αποδίδεται στον πάροχο και το τυχόν υπόλοιπο ποσό αποδίδεται στον χρήστη / πελάτη. Σε περίπτωση που η αξία της ζημίας / βλάβης υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης ο πελάτης θα οφείλει να πληρώσει το επιπλέον ποσό εντός της ημέρας από την όχλησή του. 

Ο πάροχος φέρει το βάρος  να αποδείξει ότι του παραδόθηκε το όχημα  με βλάβες ή ζημίες. Ο πάροχος οφείλει να φωτογραφίζει το όχημα κατά την παράδοσή του,  για να αποδεικνύεται η κατάστασή του. Εάν ο πάροχος διαπιστώσει φθορές ή βλάβες κατά την επιστροφή του οχήματος, τότε οφείλει να λαμβάνει φωτογραφίες αυτών και ανάλογα με τις βλάβες ή ζημίες θα παρακρατείται μέρος ή το σύνολο της εγγύησης και θα αποδίδεται στον πάροχο. Εάν δεν υπάρχει φωτογραφικό υλικό ή αυτό είναι μη ευκρινές τούτο είναι υπέρ του πελάτη και επιστρέφεται σε αυτόν το ποσό της εγγύησης .  Σε περίπτωση  που το όχημα απωλεσθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, τότε αρκεί η προσκόμιση της δήλωσης στην αστυνομία για να παρακρατηθεί το ποσό της εγγύησης υπέρ του παρόχου.

Πολιτική Ακύρωσης   

 Λάβετε υπόψη ότι, μπορείτε πάντα να ακυρώσετε την κράτησή σας και θα σας επιστρέψουμε πλήρως τα χρήματα, αρκεί να το κάνετε 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα παραλαβής.  Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας σε λιγότερο από 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής σας, θα επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό χρεώθηκε για την κράτησή σας διατηρώντας μόνο ένα τέλος ακύρωσης 50 ευρώ

          Οι προκαταβολές κάτω των 50 € δεν θα επιστραφούν για ακυρώσεις που έγιναν σε λιγότερο από 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα παραλαβής

          Λάβετε υπόψη ότι, δεν επιστρέφουμε κανένα ποσό για μη εμφάνιση, πρέπει να εμφανιστείτε για την παραλαβή σας τη μέρα και ώρα που έχει καθοριστεί.

 

Χρήση Ιστότοπου

Συμφωνείτε ότι κατά τη χρήση του ιστότοπου δεν θα προβείτε στις κάτωθι ενέργειες:

 • Παράκαμψη, απενεργοποίηση ή παρεμβολή με άλλο τρόπο σε λειτουργίες του ιστότοπού μας που σχετίζονται με την ασφάλεια ή σε λειτουργίες που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του ιστότοπού μας ή οποιουδήποτε περιεχομένου στον ιστότοπο.
 • Πλαστογράφηση οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας ή με άλλο τρόπο παραποίηση της σχέση σας με ένα πρόσωπο ή οντότητα.
 • Εσκεμμένα ή ακούσια παραβίαση ή ενθάρρυνση άλλου να παραβιάσει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, καταστατικό, διάταγμα ή κανονισμό.
 • Παροχή ψευδών ή παραπλανητικών  πληροφοριώνς.
 • Αναζήτηση προσωπικών πληροφοριών από οποιονδήποτε.
 • Διαγραφή, προσθήκη ή αλλαγή του περιεχομένου χρήστη άλλων ατόμων.
 • Κατάργηση ή τροποποίηση οποιωνδήποτε ειδοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιών σε ή σε σχέση με οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο.
 • Δημόσια απαξίωση ή προσβολή οποιουδήποτε ή οποιουδήποτε περιεχομένου χρήστη.
 • Δημοσίευση ή διάδοση απειλών βίας ή προώθηση ή ενθάρρυνης άλλων να εμπλακούν σε βία ή παράνομη δραστηριότητα.

 

Πολιτική Απορρήτου

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Εταιρείας με το νομοθετικό πλέγμα για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση της με τη συγκατάθεση του πελάτη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους συμφωνούμενους σκοπούς της παρούσας, και προς συμμόρφωση του παρόχου με απαραίτητες έννομες υποχρεώσεις της, όπως η κατάρτιση της  σύμβασης και η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων των μερών. Πιθανή περαιτέρω χρήση – επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του πελάτη από την εταιρεία ενδέχεται να εξυπηρετεί σκοπούς προώθησης και διαφήμισης των υπηρεσιών του παρόχου, όπως, ενδεικτικά, η αποστολή διαφημίσεων μέσω e-mail, τηλεφωνικά, με sms, ή με την αποστολή εντύπων σε διεύθυνση του πελάτη, καθώς και «ανάλυσης πελατών» για σκοπούς συλλογικής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και κατηγοριοποίησης των πελατών για στοχευμένη γνωστοποίηση – αποστολή διαφημιστικού υλικού καθίσταται δυνατή και επιτρεπτή αποκλειστικά και μόνο υπό τον όρο της αποδοχής των παρόντων όρων από  τον πελάτη. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, να αιτείται τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να υποβάλει αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα στην εταιρεία ο, ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη , να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να υποβάλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»), να υποβάλει αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, που τον αφορούν ή τον επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών ο πελάτης  θα πρέπει να επικοινωνήσεi με την εταιρεία που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η οποία εν προκειμένω καλείται «υπεύθυνος επεξεργασίας» στο …………………

 Στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών, ενδέχεται να συλλέξουμε και επεξεργαστούμε περαιτέρω τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τις λειτουργικότητες που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο και εν γένει στοιχεία ταυτότητας, φωτογραφία, ημερομηνία γέννησης, e-mail, φύλο.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, λογαριασμοί σε social media
 • Στοιχεία παραγγελίας όπως αριθμός και ημερομηνία παραγγελίας, κατάσταση παράδοσης, ποσό παραγγελίας και μεταφορικών εξόδων, πληροφορίες που αφορούν τυχόν ακύρωση, αλλαγή ή επιστροφή παραγγελίας,
 • Στοιχεία πληρωμής όπως ΙΒΑΝ και ονοματεπώνυμο δικαιούχου τραπεζικού λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένου τυχόν σχετικού αποδεικτικού), ονοματεπώνυμο κατόχου, ημερομηνία λήξης και ψευδωνυμοποιημένος αριθμός τραπεζικής κάρτας (με τη μορφή 123456ΧΧΧΧΧ7899).
  Δεν έχουμε πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία της τραπεζικής σου κάρτας, καθώς εφαρμόζουμε τα ισχυρά πρότυπα ασφαλείας και κρυπτογράφησης.
 • Στοιχεία που λαμβάνουμε όταν αναρτάται κάποια αξιολόγηση προϊόντος ή υπηρεσίας όπως σχόλια, εικόνες σου, αξιολογήσεις προϊόντων και καταστημάτων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φωτογραφιών, αποδείξεων και αριθμού παραγγελίας που μας αποστέλλεις), έρευνες ικανοποίησης, ερωτήσεις και απαντήσεις σε αυτές, καθώς και παρατηρήσεις ή προτάσεις σου για να γινόμαστε καλύτεροι (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων κειμένου, ήχου ή/και βίντεο που μας αποστέλλεις).
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω εργαλείων όπως τα cookies και με χρήση του τοπικού χώρου αποθήκευσης, όπως τις αναζητήσεις σου στο FlexThis με τυχόν φίλτρα ή άλλες επιλογές ταξινόμησης/σύγκρισης, τα προϊόντα που προβάλλεις, τα στοιχεία των αγορών που πραγματοποιείς, τις αγορές που πραγματοποιείς στις ιστοσελίδες ορισμένων συνεργαζόμενων καταστημάτων, τεχνικά ζητήματα σφαλμάτων και ασφάλειας της πλοήγησης και των συναλλαγών, τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τον κατασκευαστή της συσκευής σου, τον τύπο του browser, τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος ή της εφαρμογής που χρησιμοποιείς, αναγνωριστικά διαφήμισης, καθώς και άλλες στατιστικές πληροφορίες γενικά για τους χρήστες μας.
 • Ηχογράφηση φωνής, σε περιορισμένες περιπτώσεις, όταν προηγείται επικοινωνία με το κέντρο εξυπηρέτησης.
 • Στοιχεία απόδειξης των συναλλαγών σου (αποδείξεων, πληρωμών, αποστολών, επιστροφών, ακυρώσεων, αποζημιώσεων κ.λπ.) που πραγματοποιείς μέσω της ιστοσελίδας, σε περιορισμένες περιπτώσεις υπόνοιας απάτης.

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη από τη νομοθεσία να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την καταπολέμηση συγκεκριμένων περιστατικών που αφορούν ιδίως αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας/του app και που κρίνονται ύποπτα για απάτη, μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κλοπή τραπεζικής κάρτας κλπ.

Η Ιστοσελίδα δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη, που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί η Ιστοσελίδα, για την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας, ή για να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τη νομοθεσία, σύμφωνα και με την Πολιτική Απορρήτου, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση …………… μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας, για σκοπούς ταυτοποίησης.

Με την αποδοχή των όρων συμφωνείται να έχει η FlexThis τη δυνατότητα να μεταφέρει κάθε τι από τα ανωτέρω στοιχεία σας σε εταιρείες που συνεργάζεται, ιδίως για διαφημιστικούς και στατιστικούς λόγους. 

 

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και εγγραφή μελών

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της Ιστοσελίδας και τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή ως μέλος της Ιστοσελίδας με την καταχώρηση και επιβεβαίωση της διεύθυνσης email του και την επιλογή ενός κωδικού πρόσβασης (password)

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρεία ή σε άλλα μέλη είτε κατά την εγγραφή των μελών είτε κατά τη δημοσίευση στο forum της Ιστοσελίδας ορίζονται «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
 • Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην διαφήμιση ή πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
 • Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.
 • Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Εταιρείας εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παρόχους σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
 • Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.

Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες στην Εταιρεία και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών, ελέγχουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές. Η Εταιρεία δεσμεύεται στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανήκει στα μέλη ή στους συνεργάτες της Εταιρείας και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της αυτό σε περιπτώσεις χρήσης υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων του χρήστη προς υπαλλήλους της Εταιρείας, παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μέσων πληρωμής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευτεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

 

Υπηρεσίες Εταιρείας

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Ιστοσελίδα στους χρήστες της για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν ανά θεματική κατηγορία, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Η Εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

Η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Περαιτέρω, η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών καθώς αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες και οι οποίες συλλέγονται είτε από τους κατασκευαστές των προϊόντων αυτών, είτε ως πληροφορίες μεταδιδόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που παρέχουν αυτά προς πώληση.

Η Εταιρεία συνιστά στους χρήστες της Ιστοσελίδας, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και αυτή των κατασκευαστών προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανομένων πληροφοριών του αποτελέσματος και να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος επιλογής τους.

Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης (προϊόν - τιμή - κατάστημα) εξαρτάται από την σωστή χρήση λέξεων-κλειδιά καθώς και από την περιγραφή του προϊόντος από τα ηλεκτρονικά καταστήματα και την Ιστοσελίδα. Στις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται με φίλτρα αναζήτησης και όχι με λέξεις-κλειδιά οι χρήστες θα πρέπει να αντιπαραβάλουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται, με αυτά που αναφέρονται στα ηλεκτρονικά καταστήματα και τις σελίδες κατασκευαστών των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι πολλά προϊόντα που διατίθενται είτε από καταστήματα του εξωτερικού είτε και από καταστήματα εσωτερικού που εμπορεύονται προϊόντα από το εξωτερικό, είναι πολύ πιθανόν να διαφέρουν σε χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα που προορίζονται για την ελληνική αγορά ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να μην συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά όπως και από ελληνικό λογισμικό.

Διευκρινίζεται ότι, οι παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες προς τους χρήστες, ενέχουν ένα σημαντικό τεχνολογικό, οργανωτικό και λοιπό επιχειρηματικό κόστος για την Εταιρεία. Ωστόσο, η Εταιρεία έχει επιλέξει το κόστος αυτό να μην επωμίζονται οι χρήστες, αλλά τα καταστήματα - πάροχοι, σύμφωνα με συγκεκριμένους, κατά το δυνατόν δίκαιους, υπολογισμούς χρηματικής προμήθειας, που βασίζονται στις πραγματοποιούμενες αγορές των χρηστών στις ιστοσελίδες των καταστημάτων, κατόπιν παραπομπής τους σε αυτές από την Ιστοσελίδα. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο, για την εξυπηρέτηση αυτής της συναλλακτικής σχέσης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στη μεταξύ μας σύμβαση, η Εταιρεία να συλλέγει στοιχεία αγορών από την πλοήγηση των χρηστών στην Ιστοσελίδα και σε συνεργαζόμενα καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου μέσω τεχνολογικών λύσεων όπως τα cookies.

 

Αξιολογήσεις καταστημάτων - παρόχων

Οι χρήστες προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιο κατάστημα, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι από το σύστημα πιστοποίησης της Ιστοσελίδας.

Οι αξιολογήσεις που θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα θα πρέπει απαραίτητα, είτε αυτές είναι αρνητικές είτε θετικές, να αφορούν συναλλαγή του χρήστη που τις δημοσιεύει (ή τις καταχωρεί), να συνοδεύονται από έγκυρο αριθμό παραστατικού ή παραγγελίας για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει επιβεβαίωση με το εκάστοτε κατάστημα. Αξιολογήσεις που δεν περιγράφουν το λόγο της αξιολόγησης ή περιορίζονται σε χαρακτηρισμό του καταστήματος ή περιγράφουν την εμπειρία παραγγελίας/ αγοράς κατά ιδιαίτερα λιτό τρόπο θα διαγράφονται αυτομάτως από την Ιστοσελίδα ή θα αναδιατυπώνονται από τους συντάκτες τους μετά από σχετικό αίτημα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, να ζητούν από τον χρήστη περαιτέρω στοιχεία για να προβούν σε δημοσίευση της αξιολόγησης (ενδεικτικά αναφέρονται φωτοτυπία παραστατικού, email παραγγελίας κλπ). Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τα διαθέσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία την οποία θα ζητηθούν, η αξιολόγηση θα θεωρείται άκυρη και θα διαγράφεται από την Ιστοσελίδα.

Όλες οι αρνητικές αξιολογήσεις (Βαθμολογία μικρότερη ή ίση των 3/5) κοινοποιούνται στο κατάστημα το οποίο αφορούν. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος έχουν το δικαίωμα εντός 3 ημερών να τοποθετηθούν περιγράφοντας τα γεγονότα κατά την άποψή τους, έτσι ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας να λάβουν γνώση της άποψης αμφοτέρων των μερών. Σε όλες τις αξιολογήσεις χρηστών καθώς και στις απαντήσεις των καταστημάτων δεν επιτρέπεται η αναφορά σε ονόματα και επώνυμα χρηστών ή υπαλλήλων εταιρειών ούτε ποινικά κολάσιμοι χαρακτηρισμοί, συκοφαντίες ή ύβρεις. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα, η Εταιρεία και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, είτε να διαγράφουν τις αξιολογήσεις και απαντήσεις, είτε να διαγράφουν μέρος του κειμένου ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνούν με τους συγγραφείς αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του.

Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει το κάθε κατάστημα μία (1) μόνο φορά ανά συναλλαγή/ αριθμό παραστατικού. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης καταχωρήσει περισσότερες από μία αξιολογήσεις για το ίδιο κατάστημα και αφορούν στην ίδια παραγγελία, οι επιπλέον αξιολογήσεις θα διαγράφονται αυτόματα από την σελίδα των αξιολογήσεων. Οι χρήστες θα πρέπει κατά την σύνταξη των αξιολογήσεων τους να είναι ιδιαίτερα αναλυτικοί σχετικά με την εμπειρία τους, δίνοντας τις περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες για αυτήν. Ειδικά για τις αρνητικές αξιολογήσεις δεν γίνονται αποδεκτά κείμενα που βασίζονται αποκλειστικά σε προφορικές συνομιλίες, κείμενα που έχουν ανταλλαγεί από τα μέρη και τα οποία επιδέχονται αμφισβήτησης από τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν υπάρχουν γραπτές αποδείξεις που πιστοποιούν την ορθότητα τους (ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ). Παράλληλα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μίας αρνητικής αξιολόγησης ήτοι: α) σύνταξη της από χρήστη, β) έγκριση διαχειριστών και αποστολή στο κατάστημα προς απάντηση, γ) απάντηση καταστήματος, δ) δημοσίευση αξιολόγησης και απάντησης από τους διαχειριστές , ε) αξιολόγηση απάντησης από τον συντάκτη της αξιολόγησης, δεν επιτρέπεται καμία επιπλέον ενέργεια από το σύστημα για την αξιολόγηση αυτή σε κανένα από τα μέρη (ανταπάντηση χρήστη, τροποποίηση αρχικής αξιολόγησης κλπ).

Δικαίωμα διαγραφής μίας αξιολόγησης χωρίς συγκεκριμένη αιτία και εφόσον αυτή δεν παραβιάζει τους όρους της παρούσης, έχει μόνο ο συντάκτης αυτής. Το μέλος θα πρέπει να συνδεθεί στο λογαριασμό από τον οποίο καταχώρησε την αξιολόγηση καταστήματος και να βρει την συγκεκριμένη αξιολόγηση που θέλει να διαγράψει. Για να την βρει, από το λογαριασμό του, θα επιλέξει ‘Αξιολογήσεις’ και έπειτα ‘Αξιολογήσεις καταστημάτων’. Αφού εντοπίσει την αξιολόγηση, από το μενού, μπορεί να επιλέξει απόσυρση της αξιολόγησης.

Θετικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπάλληλο καταστήματος ή εξωτερικό συνεργάτη καταστήματος προς το κατάστημά του ή αρνητικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπάλληλο καταστήματος προς άλλο κατάστημα (που δεν θα συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία παραστατικό, δελτίο παραγγελίας κλπ) θεωρούνται άκυρες και διαγράφονται αμέσως από την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, τέτοιου είδους ενέργειες παραβιάζουν τον όρο περί παραπλάνησης καταναλωτή και δύνανται να οδηγήσουν σε διαγραφή του καταστήματος από την Ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του εκάστοτε καταστήματος συνυπολογίζονται μόνο οι αξιολογήσεις που έχουν καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από τους χρήστες και συνοδεύονται από έγκυρο αριθμό παραστατικού ή παραγγελίας, είτε οι αξιολογήσεις αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές.

 

Αξιολογήσεις προϊόντων

Η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογήσουν προϊόντα που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, με τη χρήση κειμένου, βαθμολογίας ή/και με την ανάρτηση φωτογραφίας ή/και βίντεο. Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιο προϊόν, οι χρήστες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα ελέγχου έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα προέρχονται από χρήστες που έχουν πράγματι αγοράσει ένα προϊόν. Προς το σκοπό αυτό, οι αξιολογήσεις που θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα θα πρέπει απαραίτητα, είτε αυτές είναι αρνητικές είτε θετικές, να αφορούν συναλλαγή από χρήστη που έχει προηγουμένως προβεί σε αγορά του προϊόντος. Για λόγους διασφάλισης της αξιοπιστίας των αξιολογήσεων που υποβάλλονται από χρήστες και αφορούν προϊόντα που προβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να ζητούν από τον χρήστη περαιτέρω στοιχεία για να επιβεβαιώσουν ότι η εν λόγω αξιολόγηση προέρχεται από επιβεβαιωμένη αγορά προϊόντος. Εάν για οποιοδήποτε λόγο και για όσο χρονικό διάστημα μια αξιολόγηση δεν δύναται να αντιστοιχίσει σε επιβεβαιωμένη αγορά, η αξιολόγηση αυτή δημοσιεύεται μεν, χωρίς ωστόσο να προσμετράται στο μέσο όρο βαθμολογίας του εκάστοτε προϊόντος. Επισημαίνεται ότι η ως άνω διαδικασία διασφάλισης της προέλευσης των αξιολογήσεων των χρηστών είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία διαχείρισης του περιεχομένου της αξιολόγησης.

Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει το κάθε προϊόν μία (1) μόνο φορά ανά συναλλαγή.

Με την υποβολή κειμένου ή/και με την ανάρτηση φωτογραφίας ή/και βίντεο στην Ιστοσελίδα, το μέλος εκχωρεί στην Εταιρεία μία μη αποκλειστική, διαρκή και απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων άδεια εκμετάλλευσης, προκειμένου να αναπαράγει, τροποποιήσει και δημοσιεύσει το κείμενο, την φωτογραφία ή/και το βίντεο που τυχόν υπέβαλε στην Ιστοσελίδα. Παράλληλα, με την υποβολή κειμένου ή/και την ανάρτηση φωτογραφίας ή/και βίντεο, το μέλος συναινεί σε τεχνική επεξεργασία και μορφοποίηση (π.χ. περικοπή ή χρήση τεχνικών “θολώματος”) της φωτογραφίας ή/και του βίντεο και σε κάθε άλλου είδους τροποποίηση του κειμένου προ της δημοσίευσης αυτών, εκ μέρους των διαχειριστών της Ιστοσελίδας, σε περίπτωση που η φωτογραφία, το βίντεο ή/και το κείμενο της αξιολόγησης παραβιάζουν τους κανόνες ανάρτησης περιεχομένου που αναγράφονται παρακάτω. Στην περίπτωση που λάβει χώρα τέτοιου είδους επεξεργασία, μορφοποίηση ή τροποποίηση, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούμενες αλλαγές με σκοπό την άμεση δημοσίευση της αξιολόγησης και στη συνέχεια να ενημερώσει το μέλος σχετικά με τις ως άνω ενέργειες στις οποίες προέβη, λαμβάνοντας κάθε μέριμνα για την κατά το δυνατόν διατήρηση της ουσίας της αξιολόγησης. Ομοίως, η ανωτέρω εκχώρηση άδειας εκμετάλλευσης στην Εταιρεία και συναίνεση σε κάθε είδους τεχνική επεξεργασία, μορφοποίηση ή άλλη τροποποίηση, ισχύει και σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης εικόνας τυχόν υποβάλλει στην Ιστοσελίδα το μέλος.

Το κείμενο των αξιολογήσεων για το κάθε προϊόν μπορεί να αναφέρει συνοπτικά την εμπειρία του μέλους με το συγκεκριμένο προϊόν και τυχόν παρατηρήσεις ή αξιολογικές κρίσεις για το προϊόν. Το περιεχόμενο της αξιολόγησης, οι φωτογραφίες ή/και το βίντεο που τυχόν το συνοδεύουν το περιεχόμενο της αξιολόγησης πρέπει να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του μέλους και σε καμία περίπτωση να μην παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, καθώς και πνευματικά ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων. Τα μέλη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο, τις φωτογραφίες καθώς και τα βίντεο που αποστέλλουν προς ανάρτηση στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να διαγράψει περιεχόμενο/φωτογραφίες/βίντεο που δεν είναι σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

Συγκεκριμένα, το κείμενο των αξιολογήσεων προϊόντος δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει:

 • Δημοσίευση συνδέσμου-link που κατευθύνει αμέσως ή εμμέσως τους χρήστες σε ηλεκτρονικό κατάστημα (ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα ή όχι)
 • Οποιαδήποτε αναφορά σε κατάστημα (ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα ή όχι)
 • Αναφορά στη διαδικασία διεκπεραίωσης της παραγγελίας ή/και στην παράδοσή της (ανεξάρτητα αν πρόκειται για παραγγελία που καταχωρήθηκε μέσω της Ιστοσελίδας ή όχι)
 • Δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που διοργανώνουν και επιβλέπουν οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας και η Εταιρεία
 • Δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου ή συναλλαγή μεταξύ των μελών ή μεταξύ μελών και τρίτων
 • Αναφορά σε άλλο χρήστη ή σε αξιολόγηση προϊόντος άλλου μέλους
 • Απρεπείς ή ειρωνικές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς
 • Περιεχόμενο που αναφέρεται σε πειρατεία λογισμικού, έμμεσα ή άμεσα
 • Απόδοση δόλου σε καταστήματα
 • Οποιοδήποτε μη σχετικό με την αξιολόγηση ή το προϊόν κείμενο

Πέραν των ανωτέρω, σε περίπτωση ανάρτησης φωτογραφίας ή/και βίντεο που τυχόν συνοδεύουν τις αξιολογήσεις προϊόντων δεν επιτρέπεται να:

 • Απεικονίζονται αναγνωρίσιμα πρόσωπα ή άλλα στοιχεία που μπορεί να θεωρηθούν ως προσωπικά δεδομένα του χρήστη ή άλλων ατόμων
 • Περιλαμβάνεται πορνογραφικό υλικό
 • Προωθείται η άσκηση βίας
 • Υποκινείται η προτροπή ή διευκόλυνση σε διάπραξη αξιόποινων πράξεων
 • Προσβάλλεται η δημοσία αιδώς (π.χ. γυμνό, απρεπείς χειρονομίες)
 • Απεικονίζεται διαφορετικό προϊόν από το υπό αξιολόγηση
 • Επιδιώκεται η έμμεση διαφήμιση και άλλων προϊόντων που φαίνονται στην φωτογραφία ή/και στο βίντεο
 • Αποκαλύπτονται πολιτικά, θρησκευτικά κλπ. φρονήματα ή λοιπά προσωπικά δεδομένα
 • Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε μη σχετική, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Εταιρείας, με την αξιολόγηση ή το προϊόν φωτογραφία/εικόνα/βίντεο

Ειδικότερα, σε περίπτωση ανάρτησης βίντεο εκ μέρους χρήστη με σκοπό να παρουσιάσει εκτενέστερα τα σημεία ενός προϊόντος που έχει στην κατοχή του προς τους υπόλοιπους χρήστες, το περιεχόμενο του βίντεο θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά σε ένα προϊόν (ή/και συνοδευτικά προϊόντα), στην αποτύπωση της εμπειρίας του χρήστη με αυτό, όπως και σε τυχόν παρατηρήσεις, συμβουλές χρήσης ή αξιολογικές κρίσεις για το προϊόν.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου βαθμολογίας κάθε προϊόντος λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αξιολογήσεις που προέρχονται από επιβεβαιωμένη αγορά, είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές.

 

Ανωτέρα Βία

Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας μας, όπως καθυστέρηση εκτέλεσης ή μη εκτέλεση, εάν αυτή η καθυστέρηση ή η αποτυχία εκτέλεσης προέρχεται ως αποτέλεσμα περιστάσεων ή αιτιών πέρα από τον έλεγχό μας "γεγονότα ανωτέρας βίας". Τέτοιες περιστάσεις και γεγονότα μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, πλημμύρα, ξηρασία, σεισμό ή άλλη φυσική καταστροφή, επιδημίες ή πανδημίες, τρομοκρατικές επιθέσεις, εμφύλιες ταραχές, πολέμους, απειλή πολέμου, ένοπλες συγκρούσεις, επιβολή κυρώσεων και εμπάργκο.

 Τελικές Διατάξεις

Τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας ανήκουν στην Εταιρεία. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Σε καμιά περίπτωση η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη του συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις των ιδίων ή τρίτων μελών του.

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των μελών της Ιστοσελίδας, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι η Εταιρεία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της απλής αναζήτησης ή δημιουργίας λογαριασμού μέλους, δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή να παρέχετε σε εμάς οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο, χωρίς την απαραίτητη εξουσιοδότηση γονέα ή κηδεμόνα. Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περαιτέρω εν γνώση της δεδομένα για άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι το παιδί σας έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα στην Εταιρεία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@bflex.io.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τους όρους χρήσης μη διστάσετε να αποστείλετε την ερώτησή σας στο info@bflex.io.